Asociáciu zdravotných poisťovní povedie po novom Michal Štofko 12.04.2021

Novým výkonným riaditeľom Asociácie zdravotných poisťovní je od 1. apríla Ing. Michal Štofko, PhD., ktorý nahradí doterajšiu výkonnú riaditeľku Katarínu Kafkovú. Do vedenia asociácie prináša dlhoročné skúsenosti v oblasti zdravotníctva, okrem iného napríklad aj s prípravou projektu stratifikácie nemocníc.

Asociácia zdravotných poisťovní SR (AZP) vymenovala na post výkonného riaditeľa Michala Štofka, ktorý v minulosti pôsobil na pozícii riaditeľa odboru stratégie na Inštitúte zdravotnej politiky (IZP). V tejto pozícii bol súčasťou tímu, ktorý pred dvoma rokmi pripravoval a presadzoval projekt zvyšovania kvality nemocníc, známy ako stratifikácia. „Veríme, že vďaka jeho skúsenostiam s prípravou nových a zásadných zmien v oblasti zdravotnej starostlivosti posilní Michal Štofko aktivity našej asociácie, ktorá zastupuje záujmy a potreby viac ako 5 miliónov poistencov,“ uviedol generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ing. Richard Strapko.

Zdravotné poisťovne očakávajú, že aj vzhľadom na mnohé výzvy, ktoré priniesla pandémia COVID-19 do zdravotníctva, budú práve tieto jeho skúsenosti prínosom nielen pri riešení aktuálnych problémov. Za zásadné považujú poisťovne aj témy dlhodobých zmien, ktoré povedú k zlepšeniu prístupu poistencov ku kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti. „Aktuálna pandémia ukazuje, že zdravotníctvo potrebuje prejsť zásadnými zmenami pre prípad budúcich kríz. Zároveň nás čaká otázka, ako čo najrýchlejšie a najlepšie zabezpečiť post-covidovú zdravotnú starostlivosť, ale aj mnohé ďalšie. Verím, že sa nám podarí spoločne v týchto témach presadiť čo najviac opatrení v prospech pacientov,“ hovorí Michal Štofko.

Dosluhujúca výkonná riaditeľka Katarína Kafková pôsobila na pozícii výkonnej riaditeľky AZP necelé štyri roky. Počas svojho pôsobenia v asociácii sa venovala množstvu náročných tém. „Radi by sme úprimne poďakovali Kataríne Kafkovej za jej pracovné nasadenie a prínos pre našu asociáciu,“ povedal generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Ing. Martin Kultan. „Do ďalších rokov jej prajeme mnoho pracovných úspechov,“ doplnil generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Union Mgr. Michal Španár, MBA. Kataríne Kafkovej uplynul mandát v decembri minulého roka. V AZP však zostáva do konca apríla, vďaka čomu zaručí plynulé odovzdanie vedúcej pozície novému nástupcovi.

O výkonnom riaditeľovi AZP:
Ing. Michal Štofko, PhD. vyštudoval odbor Regionálna politika na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Už počas štúdia sa venoval konzultačnej činnosti v oblasti zdravotníctva a aj po ukončení svojho vzdelania zostal verný tomuto rezortu. Angažoval sa v segmente poisťovníctva, farmaceutického priemyslu, aj v štátnom sektore. Roky pracoval na pozícii analytika v Inštitúte zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva SR, kde sa venoval príprave analytických a strategických dokumentov pre MZ SR. Neskôr sa na Inštitúte ujal pozície riaditeľa odboru stratégie. Michal Štofko je profesionálom v oblasti programového a projektového riadenia so zameraním na štúdie ekonomických dopadov.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.