Usiľujeme sa o zlepšenie podmienok a liečby na Slovensku

Predsedníctvo

 • doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.
 • Ing. Martin Kultan
 • Mgr. Michal Špaňár, MBA

Výkonný riaditeľ

 • PhDr. Dajana Petríková

Dozorná rada

 • Doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš, PhD.
 • Ing. Miroslava Tomašeková
 • Ing. Jozef Koma

Komisie

 • Legislatívna komisia
 • Ekonomická komisia
 • Zdravotná komisia
 • Komisia pre IT
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.