Kontakty

Kancelária AZP SR

Apollo Business Center II
Prievozská 4/A, blok E
821 09 Bratislava

PhDr. Dajana Petríková, výkonná riaditeľka

Kontaktný formulár

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Panónska cesta 2
851 04 Bratislava

Call centrum: 0850 003 003 (zo zahraničia +421 22 0817 003)
E-mail: infolinka@vszp.sk 

Kontaktný formulár: https://www.vszp.sk/napiste-nam.html
Kontaktné miesta: https://www.vszp.sk/kontaktne-miesta/bratislavsky-kraj/

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Generálne riaditeľstvo:

Digital Park II.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

Korešpondenčná adresa:

Cintorínska 5
949 01 Nitra

Call centrum: 0850 850 850 (zo zahraničia +421 37 2857 850)
Kontaktný formulár: https://www.dovera.sk/poistenec/potrebujem-poradit/kontakt/kontaktovat-doveru#kontaktny-formular

Kontaktné miesta: https://www.dovera.sk/pobocky

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Karadžičova 10
814 53 Bratislava

Call centrum: 0850 003 333 (zo zahraničia +421 22 0811 811)
E-mail: union@union.sk

Kontaktný formulár: https://www.union.sk/kontaktny-formular
Kontaktné miesta: https://www.union.sk/union-zp-kontakty

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.