Spoločne presadzujeme moderný systém zdravotného poistenia

Asociácia zdravotných poisťovní SR (AZP SR) združuje všetky zdravotné poisťovne, ktoré vykonávajú povinné, verejné zdravotné poistenie na Slovensku.


Aktívne rieši spoločný a koordinovaný postup zdravotných poisťovní s cieľom zlepšiť systém zdravotného poistenia, podmienky a kvalitu slovenských nemocníc a liečby ochorení na Slovensku.

  • Usiluje sa o moderný systém zdravotného poistenia na Slovensku a o kontinuálne zlepšovanie jeho kvality s ohľadom na zdroje.
  • Presadzuje záujmy zdravotných poisťovní v systéme zdravotníctva a zdravotnej politiky na Slovensku.
  • Zabezpečuje prijatie vhodných opatrení s cieľom skvalitnenia preventívnej zdravotnej starostlivosti.
  • Vedie dialóg so zástupcami vrcholných orgánov štátnej správy, ako aj ďalšími organizáciami, ktorých činnosť ovplyvňuje oblasť zdravotníctva alebo verejného zdravotného poistenia na Slovensku.
  • Umožňuje výmenu informácií a skúseností medzi členmi asociácie.
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.