Dve poisťovne skončili v strate, všetky tri sú však platobne schopné 15.05.2024

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a zdravotná poisťovňa Dôvera skončili za prvý štvrťrok v strate, Union zdravotná poisťovňa dosiahla zisk. Informoval o tom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

V správe ÚDZS, ktorý pravidelne sleduje finančnú situáciu zdravotných poisťovní, zároveň uvádza, že všetky tri zdravotné poisťovne sú platobne schopné.

Celkový výsledok hospodárenia v sektore za prvý štvrťrok je strata vo výške 23,2 milióna eur. VšZP dosiahla stratu vo výške 8,3 milióna eur, Dôvera stratu vo výške 15,7 milióna eur a Union dosiahol zisk vo výške 0,8 milióna eur.

ÚDZS tiež priblížil hodnotu vlastného imania zdravotných poisťovní k 31. marcu. VšZP vykazuje vlastné imanie v hodnote 41,2 milióna eur, Dôvera 189,6 milióna eur a Union 36,9 milióna eur.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.