M. Štofko: Všetky verzie optimalizácie siete nemocníc, ktoré sa dostanú von, sú len pracovné 14.06.2021

Autor blogu: Ing. Michal Štofko, PhD., výkonný riaditeľ Asociácie zdravotných poisťovní

Viac ako miliarda eur na nemocnice. Tento modernizačný investičný balíček pre slovenské nemocnice, prichádzajúci z Fondu obnovy, je sám o sebe dobrou správou. V skutočnosti ešte lepšou správou je naviazanie jeho čerpania na uskutočnenie jednej z najpotrebnejších systémových zmien – optimalizácie siete nemocníc.

Zdravotné poisťovne po zásadných zmenách v nemocničnej sieti naviazaných na kvalitatívne parametre volali už dlho. Je totiž nespochybniteľné, že dnešná štruktúra lôžok je neudržateľná. Nedá sa dlhodobo ignorovať fakt, že obyvateľstvo starne, a s tým sa bude spájať aj vyššia chorobnosť a zmenené potreby pacientov na zdravotnú starostlivosť v ďalších rokoch. Tento trend má pochopiteľne vplyv aj na financovanie, nakoľko z roka na rok bude dochádzať k poklesu ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

Odhliadnuc od toho, čo nám prinesú nasledujúce roky, už dnes hovoria aktuálne výsledky v náš neprospech. Podľa údajov OECD z roku 2020 sa Slovensko umiestnilo medzi krajinami s najvyšším počtom hospitalizácií. V rebríčku 37 krajín sme skončili na 6. priečke. Výsledky liečby pacienta, merané napríklad zdravými rokmi dožitia (HLY), však tomuto nadštandardnému využívaniu nemocničnej zdravotnej starostlivosti nezodpovedajú. Podľa posledného Health at Glance (OECD) ľudia vstupujúci do dôchodku, teda 65-roční, majú pred sebou štvrtú najkratšiu jeseň života. A čo je ešte horšie, zároveň aj najvyššie percentuálne riziko života so zdravotnými obmedzeniami.

Ak tieto nie veľmi pozitívne vyhliadky dožitia nás, členov našich rodín, priateľov a známych skombinujeme s roky vnímaným, ale až pandémiou dramaticky zvýrazneným problémom nedostatku zdravotníkov, je jasné, že iná cesta nie je ani pre prevádzkovateľov nemocníc. Už v čase, keď sa pripravoval projekt stratifikácie nemocníc, nielen ministerstvo, ale aj poisťovne upozorňovali na to, že takáto optimalizácia siete je neodvratná.

Ak však opäť raz prevážia parciálne záujmy, politické obavy, optimalizácia siete sa jednoducho „udeje“ – avšak živelne. So všetkými negatívnymi dôsledkami živelných zmien v tak komplikovanom a citlivom systéme, akým bezpochyby lôžková zdravotná starostlivosť je. Tam budú chýbať sestričky, tam zase lekári špecialisti, jednoducho nemocnice budú nútené zatvárať najmenej vyťažené oddelenia. Tu zase budú niektoré nadmerne vyťažené oddelenia dotovať oddelenia, ktoré jednoducho v danej oblasti nebudú dostatočne vyťažené, a teda aj zaplatené.

Pre nemocnice je preto transparentná a na roky dopredu preddefinovaná zmena omnoho priaznivejšia. Dokážu sa pozrieť na svoje rezervy, na svoje prednosti, dokážu aj svojim lekárom a sestričkám dať jasnú víziu rozvoja vybraných špecializácií. A áno, prípadne aj otvorene povedať, že pri týchto špecializáciách a poklese pacientov vyžadujúcich danú zdravotnú starostlivosť nebude môcť nemocnica v horizonte pár rokov investovať do modernizácie prístrojového vybavenia.

Barličkou do diskusie o prípadnom znižovaní kapacít alebo zatváraní neperspektívnych špecializácií je avizovaná paralelná reforma v oblasti ambulantnej sféry.

A tu vidíme isté riziko. Už dnes sa v médiách objavuje množstvo rozporuplných názorov na plánovanú reformu, čo môže vytvárať zbytočné napätie v zdravotníckych zariadeniach, ale aj v celej spoločnosti. Problém pritom nemusí byť v zle nastavených kritériách plánovaných zmien, ale skôr v komunikácii. Preto je kľúčové pripravovanú optimalizáciu siete nemocníc dostatočne odkomunikovať s odbornou verejnosťou, a to vrátane podmienok zaraďovania nemocníc do siete. Netreba zabúdať, že v súčasnosti sú všetky verzie, ktoré sa dostanú von, len pracovné. Zlá interpretácia čiastkových informácií, ktorá sa už začala, môže, tak ako sa to už v minulosti stalo aj pri iných, reforme len zbytočne ublížiť.

Je nevyhnutné pochváliť aj ambíciu a ochotu spojiť tieto zásadné zmeny so zadefinovaním nároku pacienta. Tento dookola diskutovaný fenomén v slovenskom zdravotníctve je kľúčom k tomu, aby vôbec mohla vzniknúť efektívna sieť nemocníc. Bez toho, aby sme vedeli, na aký typ zdravotnej starostlivosti bude mať pacient nárok, do akej vzdialenosti od bydliska, do akého času od stanovenia diagnózy a za akých podmienok a v akej kvalite, by sa len ťažko dalo hovoriť o efektívnej optimalizácii. Dnes totiž vychádzame z predpokladu, že všetci máme nárok na všetko. To samo o sebe vytvára tlak na nevyťažené, a teda neefektívne špecializácie v odľahlých regiónoch, čo sa, samozrejme, nakoniec podpisuje na výsledkoch liečby. Výsledkom tohto prístupu všetko všade pre všetkých je, že sa aj tak mnohí pacienti nevedia dostať k svojej liečbe alebo doplácajú na neúmerne dlhé čakacie doby u lekárov.

Zdravotné poisťovne vnímajú pripravenú optimalizáciu ako kľúčovú reformu pre zlepšenie výsledkov liečby pacientov, ale aj pre vyššiu ekonomickú stabilitu fungovania prevádzkovateľov nemocníc. Jasne stanovené pravidlá pre tvorbu siete im prinesú možnosť lepšie plánovať investície a rozvoj, a teda zároveň aj odstránia mnohé trecie plochy pri rokovaniach so zdravotnými poisťovňami. Tie totiž dnes pri rokovaniach vychádzajú práve z nie veľmi jasnej definície potrieb v spádových oblastiach na jednej strane a z nedostatku finančných zdrojov na strane druhej.

Aj my, tak ako asi všetci zainteresovaní zo zdravotníckeho sektora, však potrebujeme na jasný názor nejaký ten čas. Prvé detaily z naozaj sľubne sa javiacej reformy sme mali možnosť spoznať len pred pár týždňami. Jednoznačne však plne podporujeme zmeny, ktoré prinesú poistencom na Slovensku kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť, pretože súčasný stav je z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Oceňujeme, že nás Ministerstvo zdravotníctva SR prizvalo do odbornej diskusie a zapojilo nás do procesu. Aktuálne boli zdravotné poisťovne prizvané do pracovnej skupiny, ktorá bola vytvorená pre projekt optimalizácie siete nemocníc a sú pripravené poskytnúť svoje odborné vedomosti a skúsenosti. Odbornosť by podľa nás mala byť pri tak zásadných zmenách na prvom mieste.


Komentár uverejnený na: https://mediweb.hnonline.sk/nazory/3520985-vsetky-verzie-ktore-sa-dostanu-von-su-len-pracovne

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.