Za dva roky pandémie klesol počet operácií o tretinu 25.03.2022

Druhý rok s covidom priniesol ešte väčší pokles počtu hospitalizácií a operačných výkonov ako v roku 2020. Počet hospitalizácií za dva roky pandémie klesol o takmer 355-tisíc a v slovenských nemocniciach sa urobilo o 207-tisíc operácií menej ako v poslednom predpandemickom roku 2019. Asociácia na ochranu práv pacientov a Asociácia zdravotných poisťovní upozorňujú na dopady odloženej zdravotnej starostlivosti.

Pokles v počte preventívnych prehliadok a diagnostických vyšetrení, ktorý zdravotné poisťovne zaznamenali po roku s covidom, sa v minulom roku podarilo zastabilizovať. „Opätovné naštartovanie prevencie a diagnostiky v roku 2021 na úroveň pred pandémiou je skvelou správou pre pacienta. Netreba však zároveň zabúdať, že rok predtým nás pripravil až o 1,5 milióna diagnostických vyšetrení,“ uviedla Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov. Najväčší pokles v roku 2021 oproti roku 2019 zaznamenali zdravotné poisťovne v mamografii (12 %), RTG vyšetreniach (9 %), kolonoskopii (8 %) a USG vyšetreniach (7 %). Naopak najväčší nárast, a to až o 16 %, hlásia poisťovne v prípade histologických vyšetrení.

Menej pozitívne sa javí vývoj počtu hospitalizácií a operačných výkonov, ktoré z roka na rok klesali. Kým v roku 2020 poklesol počet hospitalizácií oproti roku 2019 o 164-tisíc, v ďalšom roku to už bolo až o 190-tisíc. Podobný bol vývoj aj v prípade operačných výkonov. Pred pandémiou absolvovalo v roku 2019 operáciu pol milióna pacientov, v ďalšom roku to bolo 411-tisíc a v tom minulom dokonca už len 395-tisíc pacientov. „Operatíva na Slovensku poklesla v priebehu dvoch rokov o viac ako 34 %. Každý tretí pacient tak stále čaká na svoj zákrok. Je dôležité hľadať spôsob, ako zrealizovať odloženú zdravotnú starostlivosť a umožniť pacientom, ktorí čakajú dlhé mesiace na operáciu, vrátiť sa do bežného života,“ upozornila M. Lévyová. Pokles operatívy sa za dva roky dotkol v najväčšej miere gynekológie (44,4 %), ORL (43,3 %), chorôb svalovej a kostrovej sústavy (41,9 %) a neurochirurgie (39 %).

Výdavky zdravotných poisťovní aj napriek poklesom v počte jednotlivých výkonov v uplynulých dvoch rokoch neklesli. „Dobehnúť medzeru, ktorá nám vznikla v prvom roku pandémie, nebude jednoduché. Ak nedôjde k navýšeniu kapacít a zdrojov, bude sa z roka na rok presúvať a pravdepodobne aj rásť,“ upozornil Michal Štofko, výkonný riaditeľ Asociácie zdravotných poisťovní. Dnes sa v súvislosti so zabezpečením zdravotnej starostlivosti bavíme o chýbajúcich približne 350 až 382 miliónoch eur v rozpočte pre zdravotníctvo na tento rok. „Naše zdravotníctvo má svoje limitované kapacity. Po dvoch pandemických rokoch a pri súčasnej situácii s ukrajinskými utečencami, ktorí s vysokou pravdepodobnosťou ešte navýšia potrebu poskytovania zdravotnej starostlivosti, zrejme nebudeme schopní bez masívnejšieho navýšenia personálnych, finančných a ďalších zdrojov, všetku starostlivosť pokryť,“ uzavrel.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.