Zubný benefit splnil účel, od mája končí 15.04.2024

Zdravotné poisťovne od roku 2019 poskytli tzv. zubný benefit takmer dvom miliónom poistencom v hodnote viac ako 100 miliónov eur. Počas existencie benefitu v rokoch 2019 až 2023 sa zlepšilo nielen orálne zdravie Slovákov, ale aj ich účasť na preventívnych prehliadkach. Vďaka spojeniu benefitu s absolvovaním preventívnej prehliadky u všeobecného lekára sa zvýšila účasť poistencov na prevencii o 12 %, čo je až o 427-tisíc preventívnych prehliadok viac, ako by bolo v sledovanom období „tradične“ absolvované.

Ministerstvo zdravotníctva SR navrhlo po konzultácii Ministerstvom financií SR revíziu v benefitoch zdravotných poisťovní. Benefity sú financované, rovnako ako aj zdravotná starostlivosť, z verejného zdravotného poistenia. Preto je dôležité, aby uvedené zdroje prinášali maximálnu hodnotu za peniaze pre pacienta. Keďže zubný benefit splnil svoj motivačný účel, jeho poskytovanie bude ukončené ku dňu 30.4.2024. To znamená, že individuálne kritériá preplatenia benefitu jednotlivými zdravotnými poisťovňami platia až do uvedeného dátumu. Žiadosti, ktoré spĺňajú všetky kritériá stanovené príslušnou zdravotnou poisťovňou, poisťovne preplatia. Pokiaľ ide o ostatné benefity od jednotlivých zdravotných poisťovní, ich podrobnosti či prípadné úpravy nájdete na stránkach jednotlivých poisťovní.

Poistenci využitím zubného benefitu jednoznačne ukázali, že v otázkach svojho zdravia vedia byť zodpovední. „Edukačný potenciál zvyšovania preventívnych prehliadok prostredníctvom zubného benefitu sa však vyčerpal, je potrebné ho prehodnotiť a nájsť nové verzie benefitov, ktoré budú  zacielené na prevenciu,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Ako nadviazala výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní SR Dajana Petríková: „Je zrejmé, že zubný benefit naplnil svoj účel a jeho potenciál ďalej zvyšovať účasť na preventívnych prehliadkach sa už vyčerpal. Môžem vás však uistiť, že každá zdravotná poisťovňa pracuje na príprave svojich nových užitočných benefitov pre svojich poistencov.“ Zdravotné poisťovne sú presvedčené, že podpora prevencie má nezastupiteľné miesto vo zvyšovaní kvality života poistencov.
dajana.petrikova@azpsr.sk

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.