Peniaze na zdravotnú staroslivosť

4,8  miliardy eur

na zdravotnú starostlivosť

Peniaze na ambulantnú liečbu

1,8  miliardy eur

na ambulantnú liečbu

Peniaze na lieky a zdravotnícke pomôcky

1  miliarda eur

na lieky a zdravotnícke pomôcky

Schválené žiadosti o liečbu v zahraničí

95,3 %  schválených žiadostí

liečby v zahraničí

Peniaze na lôžkovú starostlivosť

1,7  miliardy eur

na lôžkovú starostlivosť

Výkonný riaditeľ AZP sa zúčastnil pacientskej konferencie AOPP

25.11.2021

Aj napriek tomu, že mnohé témy súvisiace so zlepšovaním zdravotnej starostlivosti zatlačila pandémia koronavírusu do úzadia, Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) nepoľavuje v snahe riešiť ich. V prvom paneli piateho ročníka celoslovenskej pacientskej konferencie dostal slovo aj výkonný riaditeľ Asociácie zdravotných poisťovní.

Stanovisko Asociácie zdravotných poisťovní k návrhu na zníženie platieb za poistencov štátu

06.10.2021

Návrh Ministerstva financií SR na zníženie platieb za poistencov štátu v roku 2021 je v tejto chvíli predmetom rokovania s Ministerstvom zdravotníctva SR. Zdravotné poisťovne preto nebudú predbiehať a počkajú si na finálne vyjadrenie oboch ministerstiev.

M. Štofko: Zo spravodlivého financovania nemocníc bude ťažiť aj samotný pacient

25.08.2021

Pravidelne si odvádzame do svojej zdravotnej poisťovne a tak očakávame, že keď na to príde, nemocnica sa o nás postará a zdravotná poisťovňa zaplatí účet. Nie v každej nemocnici a nie za každú hospitalizáciu však poisťovňa zaplatí rovnako.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.